فایل ورد (word) بررسي رابطه سه گانه تاريک شخصيت ( خودشيفته، ماکياوليسم و جامعه ستيزي ) با سازگاري زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه سه گانه تاريک شخصيت ( خودشيفته، ماکياوليسم و جامعه ستيزي ) با سازگاري زناشويي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه سه گانه تاريک شخصيت ( خودشيفته، ماکياوليسم و جامعه ستيزي ) با سازگاري زناشويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه سه گانه تاريک شخصيت ( خودشيفته، ماکياوليسم و جامعه ستيزي ) با سازگاري زناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه سه گانه تاريک شخصيت ( خودشيفته، ماکياوليسم و جامعه ستيزي ) با سازگاري زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي،جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

افزایش توجه نسبت به سه گانه تاریک شخصیت بعنوان مجموعه ای از صفات نامطلوب، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سه گانه تاریک شخصیت و سازگاری زناشویی طراحی و انجام شد. در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی تعداد 105 نفر از زنان متاهل که در کارگاه های : آموزش مهارت های زندگی و آموزش زندگی خانواده (FLE) برگزار شده توسط اداره بهزیستی استان اردبیل، در سال 1396 شرکت داشتند بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه های دوجین کثیف و سازگاری زن و شوهر اسپنیر، توسط آنها تکمیل گردید. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین سه گانه تاریک شخصیت و سازگاری زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد (p> 0/001، r= - 0/685). همچنین زیر مقیاس های سه گانه تاریک شخصیت توانایی پیش بینی سازگاری زناشویی را دارند. نتایج کلی حاکی از توانایی پیش بینی سازگاری زناشویی بوسیله سه گانه تاریک شخصیت است.

لینک کمکی