فایل ورد (word) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضايت از زندگي ( مطالعه موردي زوجين شهرستان دلفان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضايت از زندگي ( مطالعه موردي زوجين شهرستان دلفان ) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضايت از زندگي ( مطالعه موردي زوجين شهرستان دلفان ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضايت از زندگي ( مطالعه موردي زوجين شهرستان دلفان )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضايت از زندگي ( مطالعه موردي زوجين شهرستان دلفان ) :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی ( مطالعه موردی زوجین شهرستان دلفان) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین شهرستان دلفان 2400 نفر می باشند با استفاده از جدول مورگان تعداد 254 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار این پژوهش شامل دو پرسشنامه می باشد : 1- برای سنجش سرمایه اجتماعی استفاده شد ( لوتانز، - 2007 ). 2- پرسشنامه رضایت از زندگی انریچ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده ( 879 / 0) در سطح خطای 01 / 0 = معنی دار است ( 01 / 0< sig )، لذا فرض Ho رد و فرض H1 مورد تایید قرار می گیرد؛ بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان بالای 99 درصد بین سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی در بین زوجین شهرستان دلفان رابطه مثبت (مستقیم ) وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات سرمایه اجتماعی در بین زوجین شهرستان دلفان، نمرات رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد.

لینک کمکی