فایل ورد (word) بررسي رابطه سبک رهبري مديران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر نورآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه سبک رهبري مديران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر نورآباد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه سبک رهبري مديران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر نورآباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه سبک رهبري مديران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر نورآباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه سبک رهبري مديران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر نورآباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي،جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به فایل ورد (word) بررسي رابطه سبک رهبري مديران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر نورآباد می باشد. جامعه این پژوهش را کلیه مدیران دوره اول و دوم متوسطه شهرستان دلفان که در سال 97 - 96 مشغول به خدمت بوده اند را تشکیل داده است. ( تعداد جامعه آماری 198 نفر می باشند) براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان تعداد 150 نفر از مدیران دوره اول و دوم متوسطه به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود که 75 نفر از مدیران مرد و 75 نفر از مدیران زن به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد سبک رهبری بارنز و متزکاس ( 1996 ) که دارای تعداد گویه ها: 35 هدف آن ارزیابی سبک رهبری ( رابطه مداری و وظیفه مداری ) و زیر مقیاس های آن بعد انسان گرایی بعد وظیفه گرایی می باشد. ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهرستان دلفان و عملکرد تحصیلی 395 / 0 برآورد گردیده است. با توجه به ملاک ها، می توان گفت که بین سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهرستان دلفان و عملکرد تحصیلی رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 001 / 0 برآورد گردیده است، این میزان همبستگی در سطح اطمینان 99 / 0 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد. با توجه به ضریب همبستگی برآورد شده، می توان گفت که سطوح بالای سبک رهبری با عملکرد تحصیلی همراه بوده است.

لینک کمکی