فایل ورد (word) بررسي رابطه اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان دلفان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي رابطه اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان دلفان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان دلفان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان دلفان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان دلفان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به فایل ورد (word) بررسي رابطه اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان دلفان می باشد. در این تحقیق ،روش پژوهش، از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همستگی بوده و ویژگی های جامعه آماری، شرایط موجود چگونگی ارتباط بین آنها را توصیف می نماید جامعه آماری ما در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهرستان دلفان می باشند. براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 100 نفر از به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود که 50 نفر دختر 50 نفر پسر براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه امید به زندگی و پرسشنامه افسردگی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقدار تی به دست آمده: 02 / 23 با درجه آزادی 99 در یک آزمون دو دامنه از مقدار بحرانی تی جدول ( 99 / 1) در سطح 05 / 0 بزرگ تر است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده می توان گفت که بین امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی با افسردگی در بین دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی