فایل ورد (word) بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شورون زيپي با اعضاي قايم

ي فایل ورد (word) بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شورون زيپي با اعضاي قايم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شورون زيپي با اعضاي قايم : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14چکیده مقاله: در این تحقیق رفتار لرزه ای مهاربند شورون از طریق انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی بر روی سازه های شش و نه طبقه، تحت رکورد زلزله های چی چی مورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان تاثیراستفاده از المان قایم در مهاربند شورون بیان شده است. با استفاده از المان قایم میزان سختی خمشی و شکل پذیری مهاربند نسبت به نمونه مشابه فا

فایل ورد (word) بررسي رفتار لرزه اي درون صفحه اثر بازشو در ميانقابهاي محصور در قاب خمشي فولادي متوسط

وجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رفتار لرزه اي درون صفحه اثر بازشو در ميانقابهاي محصور در قاب خمشي فولادي متوسط،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رفتار لرزه اي درون صفحه اثر بازشو در ميانقابهاي محصور در قاب خمشي فولادي متوسط : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :10چکیده مقاله: با توجه به آثار تخریبی مشاهده شده در میانقابها و نیز رفتار تاثیر گذار این سیستم بر رفتار کلی سازه ها و نیز از آنجا که به لحاظ معماری نیازبه وجود ب

فایل ورد (word) بررسي رفتار هيدروالاستيک سازه هاي شناور دريايي چند جزيي و پيوسته در برابر امواج

ورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رفتار هيدروالاستيک سازه هاي شناور دريايي چند جزيي و پيوسته در برابر امواج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رفتار هيدروالاستيک سازه هاي شناور دريايي چند جزيي و پيوسته در برابر امواج : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18چکیده مقاله: به طور معمول سازه های بسیار بزرگ شناور به صورت اجزای جدا از هم در خارج از محیط دریاها و اقیانوس ها ساخته شده و با اتصالات صلب در محل نصب به یکدیگر متصل می گردند. یکی